Programes d'exercicis personalitzats per poder fer a casa.

Adpatat a cada pacient, lesió i/o patologia

Exercicis preventius, de manteniment i de tractament de qualsevol tipus de lesió i/o patologia / malaltia

Exercicis terapèutics